Емоционално интелигентният мениджър знае, че емоцията е не просто важна, но необходима за процеси като общуване, делегиране, вземане на адекватни решения, решаване на проблеми, управление на промяната, ангажиране и мотивиране на хората в екипите.

Емоционално интелигентният мениджър:

  • Може да разбира емоциите на служителите и скритите им потребности;
  • Има осъзнатост за собствените си емоции и знае как те влияят на другите в екипа;
  • Може да планира емоциите на екипа си, съобразно приоритетните дейности;
  • Гъвкаво заменя конвенционалния възглед за емоциите с интелигентен подход за управлението им;
  • Интегрира емоциите на екипа с процесите на мислене.
  • Емоционално интелигентният мениджър е лидер на промяната!