Изследване на емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност свързва нашето познание за света около нас с емоциите ни. Тя улеснява способността ни за устойчивост, мотивация, съпричастност, разсъждения, управление на стреса, комуникация. Емоционалната интелигентност координира и способността ни да се ориентираме в множество социални ситуации и конфликти. Тя има значение и дава възможност на човек да реализира по-пълноценен, здравословен и щастлив живот.

Емоционалната интелигентност е начин за разпознаване, разбиране и избор на това как мислим, чувстваме и действаме. Оформя взаимодействието ни с другите и разбирането ни за себе си. Тя определя как и какво научаваме; тя ни позволява да определяме приоритети; тя определя по-голямата част от ежедневните ни действия. Изследванията сочат, че тя формира 80 процента от „успеха” в живота ни, а успешният човек е здрав и оптимистичен!

Можете да изследвате нивото на своята емоционална интелигентност още днес с метода MSCEIT.

Какво е MSCEIT?

Тестът за изследване на емоционалната интелигентност MSCEIT /Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test/ е метод, който измерва няколко процеса, свързани с използване на способности за обработка на информация, идваща от емоциите на всеки човек.

MSCEIT измерва четири отделни компонента на емоционалната интелигентност: възприемане, използване, разбиране и управление на емоциите. Тестът е единствен по рода си, който проследява как четирите способности действат съвместно, за да създадат динамичен поток от информация, свързана с емоциите на всеки човек.

Четирите способности съставляват две основни области, които се изследват с тестове за изграден опит, свързан с възприемане и използване на емоции и тестове, свързани със стратегическо планиране и управление на емоции.

Резултатът от MSCEIT представя детайлна информация за динамиката на всяка от четирите способности, свързани с обработка на емоции. Резултатите разкриват как се възприемат емоциите – своите и тези, идващи от средата; как се използват, за да подпомагат мисленето; колко добре се планират и организират в система за вземане на решения; как се разпознават и разбират, и колко ефективно стратегически се управляват за поддържане на качеството на комуникацията и здравословния живот.

MSCEIT има много приложения – за консултативни и терапевтични цели, за целите на коучинг процес, за корпоративни, образователни и изследователски цели.

Може да изберете различни видове тестове MSCEIT за изследване на вашата емоционална интелигентност!

  • Management Report – за изследване на емоционалните ресурси на мениджъри и лидери
  • Resource Report – за индивидуално изследване на ресурсите от емоционален капацитет и емоционална интелигентност
  • Personal Summary Report – обощен тест за емоционална интелигентност на личността

Запазете си час за среща с мен, за да обсъдим кой тест е най-подходящ за вас!

Цени за  MSCEIT

 

MSCEIT Цена тест без консултация Цена тест с консултация
1. Resource Report 220 лв 400 лв
2. Personal Report 208 лв. 388 лв.
3. Management Report 184 лв. 364 лв.

 

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com