Архитектура на професионален успех

Всеки начинаещ специалист в областта на психологията и психотерапията, както и коучинга има нужда от ориентир в професионалното си развитие. В първите срещи с клиента се поражда тревожността на терапевта за това дали ще се справи, дали е достатъчно подготвен, дали няма да има „изненади”, за които никога не е чувал по време на обучението си или чел в литературата. Трудността да се води „преговор с клиента за предлаганата услуга и да се сключи договор” за терапевтичния или коучинг процес е необходимост, която е добре да се преодолее с терапевт/коуч супервайзор. Предлагам ви да се възползвате от сесии за мастърмайнд или супервизия за психотерапевти, коучове, експерти по емоционална интелигентност.

Необходимостта от професионална подкрепа и фасилитиране, както при идентифициране на социалната роля – терапевт или коуч, така и при изграждането на опит в работата с клиенти ще ви гарантира устойчиво професионално представяне и успех. В този аспект супервизията е най-подходящата форма на професионално подпомагане, в която чрез провеждане на професионални работни срещи между супервайзора и супервизирания се обсъжда работата му с клиенти. В разговор, който се основава на рефлексията и има за цел учене, се изследват преживяванията на супервизирания в случаи от практиката му. Коментират се и други професионални теми като фокусът е върху специфичните нужди от практическо обучение на супервизирания, хармонизиране на терапевтичния дизайн с подходящи методи на работа, проблеми с процеси на пренос и контрапренос на емоции и мисловни модели, или процеса на изграждане на отношения с клиента.

Основната цел на супервизията е да се насърчава повишаването на професионалната компетентност /терапевтична и коучинг/ на супервизирания в практическата му дейност. Ценното на супервизията е, че аспектите от работата с клиента са в контекста на работа между супервайзора и супервизирания. Супервизорът работи с динамиката на отношението супервизор-супервизиран, която много често се проектира върху работата с клента.

Супервизията има фасилитираща функция, като специалиста анализира споделения си опит, надгражда го и така развива уменията си и повишава качестовото на работата си. В сесиите по супервизия се обсъждат теми в областта на професионалната етика, критерии за качество на терапевтичната услуга, лоялност към клиента, норми на взаимоотношения.

Всеки може да изгради архитектурен модел на професионален успех!

С респект към вашата дейност, ще се радвам да съм ваш супервайзор!

Запазете си час за среща с мен!

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com