Коуч и Ментор

Коуч

Като коуч работя повече от 6 години. Завършила съм 18 месечната дипломна акредитирана програма по коучинг към Ноубъл Манхатън през 2015 г.

Пътят ми на коуча е интересен, провокиращ, вълнуващ, труден, но и много отговорен. По пътя към професионалното си развитие и усъвършенстване се научих да бъда автентична, за да ползвам своята психична структура от мисли, чувства, възприятия, представи и въображение, реакции, реч и ги преплитам в ролята на безпристрастния, умерен, любопитен, тактичен, изчакващ и емпатичен коуч. Този коуч, който не съди, не пресира, не задава, многозначни и подвеждаще въпроси.

Зададох си въпроса: „Какво не трябва да вземам със себе си от моята автентичност по пътя ми към ефективния коуч?” Трудно ми беше да разгранича чисто личностните ми качества от тези на личността на професионалния коуч, защото аз често се доверявам на моята интуиция, емоции, възприятия, емпатия, добронамереност по време на сесии с клиентите си.

Чрез въпроса изследвах дълбочинно с какви мои мисловни модели и умения мога да се разделя, за да поема отговорността ефективно да работя с клиенти, защото те доверяват много лична история и разтварят сърцевината на „душата си” пред мен. Реших да се разделя със стереотипите и предразсъдъците си, за да се доверя на силата на ценностите по пътя към изграждане на успешни професионални връзки, основаващи се на хармония и доверие с моите клиенти.

Ментор

Опитът ми като Ментор започна да се изграджда много отдавна, още когато работих като училищен психолог. И тогава и сега съм водена от основната идея да подкрепям, ориентирам и развивам всеки, които иска да постигне целите си и има нужда от модел за развитие. Ментор съм на студентите, обучаващи се в едногодишна професионална сертификационна програма по Емоционална интелигентност, трето ниво /най-високо/, по акредитирана програма към ISEI.

Бях ментор в първата Менторска програма на Бизнес Лейди в България, продължавам да съм ментор и коуч на много хора от бизнеса в целия свят.

Ментор съм на много семейства, които ми се довериха да реконструираме наново тяхната семейна система чрез много индивидуални и семейни сесии.

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com