Сертифициран управленски консултант

Знанията и уменията ми на Сертифициран Управленски Консултант (СМС)   в областта на човешките ресурси, много ми помага да осъществявам успешно подобни проекти в различна бизнес организация.

В бизнес средата обучавам екипи по теми, свързани с всички меки умения по мои авторски програми. 

Обичам работата си! Тя е свързана с хармонизиране и постигане на баланс на няколко социални роли: HR консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг, консултант по организационно поведение и промяна, управление на лични емоционални инвестиции.

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com