Архитектура на емоции и емоционална интелигентност

За да стигнете до върха на вашето личностно развитие има съществена трудност, която е добре да преодолеете – емоционалния дисбаланс или ниската емоционална интелигентност! Не е новост, че много интелигентни хора са се проваляли в професионалната си кариера и личния си живот, поради небалансирани емоции и изпепеляващи афективни преживявания. Липсата на емоционална интелигентност се свързва с проява на социална дезадаптивност, повишена импулсивност и песимистични нагласи за бъдещето. Регистрират се повишени междуличностни конфликти и субективно неблагополучие. В медицинската литература има данни, че липсата на емоционална интелигентност е фактор за проява на някои нездравословни реакции и тенденция към афективни разстройства.

Субективна философия на личността е да остави решаващата роля на хаотичните чувства при управлението на безкрайния поток от житейски решения, пред които е изправена. Неконтролируемите чувства и импулсивността могат да създадат хаос в мисленето, да стеснят съзнателната дейност и да дезорганизират поведението. Липсата на самосъзнание за чувствата, често се оказва пагубна за индивида, особено при необходимостта от вземане на важни решения, от които до голяма степен зависи житейската реализация. Подобни решения не могат да бъдат преценени добре единствено по пътя на чистата рационалност, широтата на познанията или високия интелект, а с помощта на емоционалната интелигентност.

По време на сесиите за развитие на емоционалната интелигентност ще се запознаете с профила на вашата емоционална интелигентност. Ще откриете актуалното състояние на вашата социална адаптивност, настойчивост, начин на изразяване на емоции, управление на емоции, възприемане на емоции, емоционална регулация, импулсивност, взаимоотношения с другите, самоуважение и самомотивация, социално съзнание, управление на стреса, съпричастност, щастие и оптимизъм.

За постигне на целите ви ще дискутираме как да повишите вашето благополучие, емоционалност, самоконтрол и общителност.

Чрез сесиите за изграждане на архитектурен модел на емоции ще отговорите на много от въпросите, свързани с различни емоции и умения да ги регулирате. Ще научите защо се появяват и как да ги управлявате. Ще имате възможност да научите различни техники за емоционално самоосъзнаване, личностно и емоционално развитие, както и да изградите умения за дизайн на собствени емоции при определени обстоятелства.

Емоционалните проблеми в съвременния свят са доминиращи и пречещи на личностното и професионално развитие на много хора.

Нека опитаме да поговорим за това!

Запазете си час за среща с мен!

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com