Архитектура на индивидуално и семейно благополучие

Чувстваме се удовлетворени основно, когато взаимоотношенията ни с хората, които обичаме са хармонични. Много често те са причина да споделим, че сме щастливи. Но динамиката на ежедневието ни предлага различни ситуации, в които е необхомо гъвкаво и адекватно поведение.

Ако се породят сериозни различия между членовете във вашето семейство – деца, партньор, родители, мога да подходя към проблемите ви с различни предложения за индивидуална, семейна или фамилна сесия по психологично консултиране или психотерапия. Семейната психотерапия е съзнателен активен процес на взаимодействие с психологични вербални и невербални средства върху поведенческите разстройства и състояние на душевен дискомфорт с цел да се постигне хармония между членовете на семейството.

Семейната терапия е ориентирана към работа, както с цялото семейство, така и към отделните членове в него. Ефектите от семейната терапия рефлектират и променят благоприятно отношенията в семейната система. Чрез обсъждане на различни гледни точки на членовете на семейството, се подпомага намирането на семейно благополучие и най-подходящия тип взаимоотношения.

В моменти, когато усетите промяна в поведението на детето си и виждате, че то е различно от малкото дете, което ви се е усмихвало и е играело около вас, можем заедно да помислим и обсъдим за причините от настъпващите промени. Те могат да са следствие от много фактори. Не пренебрегвайте промените и потърсете компетентно психологическо мнение. Можете да ползвате услугите ми за детско и юношеско психологично консултиране.

Статистиката от съвременните изследвания посочва силно влошаване на детското психично здраве, зачестили поведенчески проблеми в детството. Най-широко разпространените нарушения в детска възраст са: агресия, хиперактивност с дефицит на вниманието, детски страхове /нощни страхове, страх от раздяла, училищна фобия, трудности в ученето и усвояването на умения и нараснала тенденция към депресия/.

Една от най-популярните и ефективни форми на терапевтично взаимодействие с деца, която е в основата на желанието ми да подпомогна детето ви да преодолее трудностите от етапа на развитието си, е игровата психотерапия, арт-терапията и терапия с приказки.

Промениете в детското развитие имат двустранен характер – могат да са ново начало за изявена социална позиция на самоутвърждаващо поведение, с което се заявява готовност за активност. Промените могат да изразяват отклоняване от типичните поведенчески реакции, породено от психологични конфликти, вътрешни, на самото дете и външни, с другите.

Ако не сте сигурни в уменията си да разпознавате посланията на поведението на вашето дете, добре е да споделите с психолог вашите вълнения.

Между детството и зрялата възраст светът за децата и техните родители изглежда изпълнен с трудности.

Темите за изграждане на:

R

Идентичност

R

Самооценка

R

Самочувствие

R

Комуникация

R

Училищни или професионални постижения

R

Стрес

R

Преумора

R

Апатия

R

Здраве и хранене

R

Избор на партньор

R

Щастие и благополучие

са най-честите, които мотивират хората да потърсят психолог и психотерапевт.

Нека ги обсъдим заедно!

Запазете си час за среща с мен!

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com