Психотерапевт

 

Клиентите ми в областта на психотерапията вече надброяват 5 500. Психотерапевт съм на индивидуални клиенти от всички възрастови групи и с различни проблеми. Харесвам дейността си на фамилен терапевт, защото мога като архитект на знание за семейната система, заедно с тях да изграждаме модел на здрава и нормално функционираща общност, преформулираме цели на семейството.

А работата ми като детски психолог е много емоционална и възнаграждаваща.

В областта на лайф и бизнес коучинга клиентите ми са около 1 500, а в областта на емоционалната интелигентност вече над 200.

Психотерапията и бизнес консултирането ми дават възможност да прилагам на практика знанията от науката. Като изследовател, лектор и практик се чувствам най-привлечена от сферата на емоционалната интелигентност и приложението й в различни сфери.

 

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com