Изследовател

Като изследовател, стандартизирах, верифицирах и адаптирах за България метода за изследване на Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) – пълна и кратка версия за възрастни, версия за деца и версия за подрастващи. Щастлива съм, че съм една от световните изследователи в тази област.

С вдъхновение продължавам да създавам методи за изследване и прилагане на Емоционалната интелигентност в практиката.

Съавтор съм на първия български метод KREIS за изследване на Емоционална интелигентност.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

От 2021 г. имам правата да изследвам и интерпретирам резултатите на световно известния метод за изследване на емоционалната интелигентност като способност MSCEIT.

Признателна съм на колеги от целия свят, с които работя заедно в научно-приложното поле на Емоционалната интелигентност.

Като професионалист с богата академична преподавателска дейност, международно признат изследователски опит в областта на емоционалната интелигентност, работата ми като архитект по Емоционална интелигентност осмисля дейността ми в последните години.  Много съм щастлива, че съм се посветила на нея. За мен е ценно хората да осъзнаят, че архитектурният модел на емоциите им подпомага устойчиво техните реакции, решения и поведение.

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com