Автор

Подреждайки в различни йерархични нива знанието си в продължение на много години естественият резултат е да споделя знанията си с читатели, които имат афинитет към психологията. Автор съм на няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания, „Психологията в оперативно-разузнавателната дейност“, “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Активно работя и имам публикувани статии и научни доклади в областта на бизнес консултирането, психодиагностика на личността, семейна психотерапия и консултиране, Емоционална интелигентност.

Многобройни са и медийните ми изяви.

Автор съм на програма за едногодишна следдипломна специализация на тема: „Дигитална трансформация и организационна култура“ и „Дигитално лидерство“.

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com