Организационен архитект

Организационната диагностика и консултиране е любима част от професионалния ми опит.

Предизвикателно е да изградиш артикетурен модел на здрава организация, минаваща през период на организационна промяна. Да съчетаваш различни йерархични нива с подходящи стратегии и подходи за комуникация и функциониране в модел на ефективно развиващи се екипи в една бизнес структура, е много възнаграждаващо.

Вълнуващо е да усетиш доверието на лидери и мениджъри, които са ти поверили, както своето развитие, така и развитието на човешките ресурси и екипите в компанията си.

Към референции.

 

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com