8-11 Юли 2024

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ГРУПОВО
ОБУЧЕНИЕ
ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

8-11 Юли 2024 година

 

Обогатената и допълнена програма на сертификационното професионално обучение по Емоционална интелигентност през 2024г, стартира от месец Януари. Продължителността и темите, включени в програмата са надградени.

Четиридневното бутиково обучение се осъществява по идея и авторска програма на д-р Джон Пелиттерри, съосновател на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. Програмата на обучението е съобразена с професионалните и етични международни статдарти на АРА – American Psychological Association, и е акредитирана от ISEI.

Сертификационното обучение е с нов дизайн на програма и в адаптиран вид се предлага на български език с водещ  д-р Антонина Кардашева, Национален координатор за България към ISEI, учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност, сертифициран експерт по Емоционална интелигентност – 3 ниво /най-високо/.

Сертификатът, получен след обучението дава на участниците международна легитимност да прилагат знание, умения, техники и методи по емоционална интелигентност в различна професионална среда. Всеки сертификат има уникален номер. Сертификатите се публикуват в регистрите на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност и Международното общество по Емоционална интелигентност.

Дизайнът на обучителните модули съчетава научно-приложни аспекти с разнообразни практически подходи, стратегии и методи за развитие на професионалисти в областта на емоционалната интелигентност.

Сертификационното професионално обучение има гъвкава програма, която се адаптира съобразно профила на участниците, техните потребности и специфика на професионалната им област при сформиране на всяка група. Групите са бутикови с най-много 5 участника, с цел индивидуализиране на потребностите им и развитие на умения за развитие на емоционална интелигентност и използването й във всяка социална сфера.

Въпросите за дискусии, заложени в програмата, примерите, казусите и активностите в модулите се съобразяват с квалификацията, професионалните интереси на участниците, средата и дейността им, за да отговорят на специфичните потребности на всеки участник в групата.

В програмата на бутиковото обучение се акцентира върху много аспекти от науката за емоциите, човешкото поведение и емоционални реактивност, специфични емоционално регулативни механизми с основна цел: Подобряване и поддържане на качествено емоционално здраве на хората в различни сфери. Всички инструменти – подходи, техники и упражнения са подбрани, за да подготвят обучаемите да прилагат наученото в професионалната си дейност и обогатят уменията им за управление на емоции, постигане на емоционално благополучие, устойчивост при управление на стрес и изграждане на адаптивна интелигентност.

Обучението е подходящо за всички професионалисти, които искат да развият своята емоционална и адаптивна интелигентност и използват знанието за постигане на различни професионални и лични цели. Обучението е много подходящо и за хора, които искат да продължат кариерното си развитие в сферата на емоционалната интелигентност.

Дизайнът на програмата, по желание, може да бъде специално адаптиран за HR мениджъри, мениджъри от всяко йерархично ниво, бизнес собственици и бизнес екипи.

ПРОГРАМА ЗА ЧЕТИРИДНЕВНО  СЕРТИФИКАЦИОННО
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ПЪРВИ ДЕН 8 Юли 2024

СЕРТИФИКАТНО НИВО I 

СЕРТИФИКАТ ЗА НАЧИНАЕЩИ

ВЪВЕДЕНИЕ В НАУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 8 часа)

Първи модул: История, концептуализация, развитие и актуални проблеми на науката Емоционална интелигентност. Емоции, видове, динамика на емоционалните процеси и реакции.

Втори модул: Развитие и приложение на емоционалната интелигентност  – темата се разглежда през три парадигми – емоционалната интелигентност като личностна черта, способност и компетентност. Изготвя се анализ на потребностите на участниците, диференцияция на очакванията да приложимост на знанията.

Сертификатът за първо ниво завършва с подготвяне и представяне на проект.

Цена на еднодневно обучение за участник в Сертификатно ниво за начинаещи I – 750 лв. 

ВТОРИ ДЕН 9 Юли 2024

СЕРТИФИКАТНО НИВО II

СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ

ИЗМЕРВАНЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ И ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 24 часа)

Първи модул: Практическа лаборатория част 1 – Осъзнаване на динамиката и процесите на основните емоции, техните производни и разнообразни емоционални реакции. Психосоматика и психофизиологични прояви на емоциите. Клинични проучвания за връзката между емоционален дисбаланс и нарушено психично здраве.

Темата се дискутира и надгражда през различни упражнения и казуси от практиката на всички участници.

Втори модул: Техника „Разопаковане на емоции“ със специален акцент към разновидността на Емпатията /тъмна и светла страна/ и нейното влияние и ефекти върху личността, комуникацията, професионално развитие и кариерна ориентация.

Трети модул: Запознаване и използване на различни методи за индивидуално и групово оценяване на емоционалната интелигентност – видове, особености, методология.

Четвърти модул: Практическа лаборатория част 2 – Анализ на индивидуални данни от методите MSCEIT и българската адаптация на TEIQue и изготвяне на индивидуален и групов профил за емоционална интелигентност. Изготвяне на план за развитие на емоционалната интелигентност на индивидуално и групово ниво в различна професионална сфера.

ТРЕТИ ДЕН 10 Юли 2024

Първи модул: Практическа лаборатория част 3 – Представяне и изграждане на умения по Метода RULER за развитие на емоционалната интелигентност по идея на Марк Бракет.

Втори модул: Адаптивна интелигентност и Емоционална интелигентност – прилики и различия. Анализ на сходства и механизми за различия. Техники за емоционална регулация.

Трети модул:  Адаптивна интелигентност и Резилианс – прилики и различия. Анализ на сходства и механизми за различия. Техники за изграждане на стресов толеранс по Метода PUM.

Четвърти модул: Емоционална и адаптивна интелигентност – механизми за навигиране на промени, техники за преодоляване на организационни кризи и лични травми.

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 11 Юли 2024

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ   

Първи модул: Стратегии и техники за приложение на емоционалната интелигентност в различни професионални условия със специален фокус към работа с хора, лидерство, мениджмънт, управление на човешки капитал в бизнес среда, работа с деца и родители.

Втори модул: Индивидуална и екипна работа с реални случаи на участниците по метода EASE.

Трети модул: Разработване на индивидуален план за приложимост на емоционалната интелигентност и конкретизиране на индивидуално кариерно професионално развитие.

Сертификатът за второ ниво завършва с подготвяне и представяне на план за кариерно развитие.

Цена на тридневно обучение за участник в Сертификатно ниво за напреднали II – 1 650 лв. 

Продължителност на четиридневно интензивно Сертификатно обучение ниво I и II:

Четиридневното интензивно обучение стартира всеки ден в 09.00 ч. и приключва до 17.00 ч.

Пакетна такса за 1 участник на ниво I и II: 2200 BGN с включена такса за метода MSCEIT, резултати и интерпретация. Намаление 10% ползват членове на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност.

Таксата се заплаща по банков път:

ФОНДАЦИЯ „Фондация за развитие на емоционалната интелигентност“,

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG56FINV91501017273426 BGN

SWIFT: FINVBGSF

Основание: Сертификационно обучение по ЕИ

За повече информация по процеса на сертифициране по емоционална интелигентност, посетете сайта: https://foundation-ei.org/certification

Записвания на емайл: contact@drantoninakardasheva.com

Предстоящи обучения

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Events

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com