26-28 Април 2023

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ГРУПОВО
ОБУЧЕНИЕ
ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

26-28 Април 2023 година

 

Сертификационното професионално обучение по емоционална интелигентност на две нива се осъществява по авторска програма на д-р Джон Пелиттерри, президент на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. Програмата на обучението е съобразена с професионалните и етични статдарти на АРА – American Psychological Association. Програмата е акредитирана от ISEI и вече се предлага на български език с водещ  д-р Антонина Кардашева, национален координатор за България към ISEI, учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност.

Сертификатите дават на участниците международна правоспособност и легитимност да прилагат знание, умения, техники и методи по емоционална интелигентност в разнообразна професионална среда.  Всеки сертификат има уникален номер. Сертификатите се публикуват в регистрите на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност и Международното общество по Емоционална интелигентност.

Дизайнът на обучителните модули съчетава научно-приложни постижения и представя разнообразни практически подходи, стратегии и методи за развитие на професионалисти в областта на емоционалната интелигентност.

Сертификационното професионално обучение е с гъвкава програма, която се адаптира съобразно вида участници, техните потребности и спецификата на професионалната им област. Въпросите за дискусии, примерите, казусите и активностите в модулите се адаптират според професионалните интереси на участниците, средата и дейността им, за да отговорят на специфичните нужди на групата.

В програмата на обучението се акцентира върху подобряване и поддържане на общото емоционално здраве на хората в организациите, повишаване на тяхното емоционално благополучие, използване на стратегии за управление на стреса на работното място.

Обучението е много подходящо за HR мениджъри, мениджъри от всяко йерархично ниво, бизнес собственици и всички професионалисти, които искат да развият своята емоционална интелигентност.

Обучението е много подходящо и за хора, които искат да продължат кариерното си развитие в сферата на емоционалната интелигентност.

ПРОГРАМА ЗА ТРИДНЕВНО СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ПЪРВИ ДЕН 26 Април

 СЕРТИФИКАТНО НИВО I 

СЕРТИФИКАТ ЗА НАЧИНАЕЩИ

ВЪВЕДЕНИЕ В НАУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 6 часа)

Първи модул: История, концептуализация, развитие и актуални проблеми на науката
Емоционална интелигентност. Емоции, видове, динамика..

Втори модул: Развитие на емоционалната интелигентност  – темата се разглежда през три аспекта – емоционалната интелигентност като личностна черта, способност и компетентност.

ВТОРИ ДЕН 27 Април

СЕРТИФИКАТНО НИВО II

СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ

ИЗМЕРВАНЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ И ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 12 часа)

Първи модул: Лаборатория 1 – Осъзнаване на динамиката и процесите на многообразието от основни емоции и техните производни, и разнообразни емоционални реакции. Темата ще бъде дискутирана през казуси от практиката на всички участници.

Втори модул: Разопаковане на емоции

Трети модул: Методи за индивидуално и групово оценяване на емоционалната интелигентност.

Четвърти модул: Лаборатория 2 – Изграждане на знания и умения за използване на механизми за емоционално регулиране и практическата им приложимост в различна професионална сфера, насочена към работа с разнообразна група от хора.

ТРЕТИ ДЕН 28 Април

ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Първи модул: Стратегии и техники за приложение на емоционалната интелигентност в различни професионални условия със специален фокус към лидерство, мениджмънт, управление на човешки капитал в бизнес среда.

Втори модул: Работа с реални случаи на участниците по метода EASE.

Трети модул: Разработване на индивидуален план за приложимост на емоционалната интелигентност в професионална среда.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Тридневно интензивно обучение, като всеки ден работата стартира в 09.00 ч. и приключва до 17.00 ч.

Такса за 1 участник: 1 999 BGN без ДДС с включена такса за метода MSCEIT, резултати и интерпретация.

Таксата се заплаща по банков път.

За повече информация по процеса на сертифициране по емоционална интелигентност, посетете сайта: https://foundation-ei.org/certification/

Предстоящи обучения

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Events

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com