Програмата е подходяща за мениджъри от различни йерархични нива. В дизайна на програмата са заложени много подходи за диагностика на знанието в бизнес организациите с цел да се открият най-добрите механизми за управление на знанието за системи, процеси, хора, екипи, комуникации, взаимоотношения и др.

Често срещан е израза: Ние не знаем какво знаем за организациите и бизнеса си!

За да знаете какво знаят хората в организациите ви и управлявате знанието на вашия бизнес, регистрирайте се и участвайте в авторската програма! Тя съдържа много практически модули, методи за диагностика, дискусионни сесии, групови коучинг и мастърмайнд сесии.

Темите в програмата са насочени към:

Z

изготвяне на карта и дизайн на бизнес знанието в организацията ви

Z

дизайн на процесите и управлението

Z

дизайн на емоциите и взаимоотношенията в екипите

Z

дизайн на професионална експертиза и модел на компетентности

Z

Дизайн на важните теми в бизнеса ви като:

N

потока на парите

N

клиенти и партньори

N

пазари и ниво на информираност

N

дигитална трансформация 

N

трансформационно лидерство

N

и много други

Програмата е с продължителност два месеца и стартира на
01 Февруари 2023 година.

Часовете и дните на провеждане на срещите ще бъдат съобразени с предпочитанията на участниците в програмата.

Пълната програма на модулите ще получите при регистрация.

Броят на участници в програмата е ограничен с цел постигане на ефективност при управление на груповото знание!

Цена за участие: 1 800 лв. без ДДС

След приключване на програмата ще:

Z

Имате завършено портфолио на подходите за управление на знанието;

Z

Изготвена карта на знанието на хората, екипите и клиентите на бизнеса ви;

Z

Познавате нови подходи за управление на организационна промяна;

Z

Можете да управлявате знанието за организационните ценности и бизнес потребности;

Z

Имате познание за вашия подход на управление на знанието и възможности за трансформация;

Z

Можете да управлявате емоциите, взаимоотношенията и екипните взаимодействия;

Z

Знаете колко е здрава вашата организация и как да я запазите устойчива;

Z

Знаете как да управлявате вашата бизнес репутация, взаимоотношения с клиенти и партньори.

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com