В повечето бизнес ситуации, конвенционалните мениджъри се опитват да бъдат рационални и логични, относно управленските си отговорности.

Да, те получават заплати, за да мислят, да решават и да действат интелигентно. Плащат им да мислят, а не да се тревожат или да чувстват. Този подход изглежда разумно, но е доказал ниска ефективност.

  • Емоционално интелигентният мениджър съчетава професионална страст с логика.
  • Той интелигентно управлява емоциите – собствените и на другита като съчетава ефективност и емпатийност.
  • Той подготвя и планира важните социални и емоционални взаимодействия в процесите на екипа.
  • Той знае, че споделянето на проблемите в работата не може да накара хората да запазят самообладание. Вместо това той обсъжда проблемите през различни емоционални състояния, знаейки че емоциите променят перспективите в мисленето.
  • Той инициира, планира и поддържа положително настроение в екипите, което насърчава за творчески алтернативни решения.
  • Той акцентира на положителните промени в екипа и толерира инициативата към промяна.