Емоционално интелигентните хора могат ефективно да управляват отношенията си с хората и важното е, че имат ясна осъзнатост за стила си при вземане на решения. Според проф. Коте: „Хората, които са емоционално интелигентни, не елиминират емоциите от процеса на вземане на решения. Те елиминират емоциите, които нямат нищо общо с решението. Лесно е да видите недостатъците на другите, но най-успешните хора, които вземат решения, могат да идентифицират собствените си емоционални провокатори и да ги трансформират.

Това е емоционално интелигентният подход в бизнеса.

Емоционалната интелигентност не се равнява на успех в бизнеса! Емоционално интелигентните хора не са непременно страхотни мениджъри, и не всички успешни мениджъри са задължително емоционално интелигентни!

Емоционалната интелигентност е значим фактор за успеха на личността на мениджърите! Те знаят, че емоциите в бизнеса имат значение и ги използват по рационален начин!

Как?

Бизнес успехът е постоянен процес на управление и постигане на синхрон между емоциите и последствията от въздействието им върху мисленето, вземането на решения, мотивацията и поведението на хората в организациите.

Игнорирането на емоциите в бизнеса е равносилно на отричане на мъдростта им.

А хората без мъдрост често канят провала в живота си като личност, като мениджър и като лидер!