Идеята за тази програма дойде от моя клиентка, която при всяко посещение в моя кабинет по психотерапия и коучинг ме молеше да й дам нещо „СМАРТ”, за да се чувства сигурна и устойчива. Споделяше на всяка следваща среща, че като използва моите техники се чувства ефективна поведенчески, успешно променя мисленето си, преодолява ниската си самооценка, знае как да изразява чувствата си и управлява емоциите си. Най-вече започна успешно да управлява бизнеса си.

Тогава реших, че в динамичното ни ежедневие може да има и алтернативна форма на научаване на нещо ново, чрез което да подобрим качеството си на живот, поведението, общуването и хармонизираме емоциите си.

Нарекох този авторски метод „Архитектура на жизнена устойчивост /ризилианс/,“ защото всеки човек е най-компетентен за собствените мисли, чувства и поведение. Като експерт на себе си, той най-добре ще възприеме и адаптира, претълкува своето знание и го използва като новост в поведението си.

Нашите лични цели, задачи и дейности зависят от начина, по който управляваме емоциите, мислите и поведението си. Жизнената ни устойчивост зависи от модела на личността ни, знанието за себе си и другите, креативността ни да използваме ресурсите си, нивото на самосъзнание, талантите ни, начина на поставяне на цели, отношението към реалността, формирането на нагласи и др. Жизнената ни устойчивост зависи и от отношението и реакцията ни към стресовите стимули около нас

Методът развих в двумесечна авторска интензивна програма „Архитектура на жизнена устойчивост“. Тя е подходяща за хора, които са направили лична равносметка  в моменти на рязко изчерпване на емоционалния си и поведенчески ресурс, и са убедени, че е необходимо да се обучават на нови модели на мислене, поведение и управление на емоции и взаимоотношения. Те имат нужда от нов архитектурен модел за жизнена устойчивост.

Програмата е подходяща за:

N

За развитието на всеки човек и възрастова група след 16 години. Адаптирана е към възрастовите периоди, личностни промени и житейски предизвикателства. Всеки от Вас може да работи с мен в продължение на два месеца индивидуално или в партньорска двойка, семейна система или професионален екип по специално създадена програма.

N

За мениджърски екипи в организациите, които са пред прага на организационна промяна и искат да преминат през този период с по-малко травмиращи ефекти, стрес и текучество. 

N

За професионални екипи с намалена жизнена организационна устойчивост, изявени реакции на Burnout синдром, намалена адаптация към home office работа и промени в емоционалния статус.

Продължителността, честотата на сесиите и дизайна на програмата зависи от Вашите заявени теми и потребности за постигане на жизнена устойчивост.

След първата ни сесия и анализ на актуалното Ви състояние, получавате предложение за цялостна програма.

Научавайки много за себе си и за другите във вашата социална система, изграждайки нови умения, поведенчески реакции, мисловни модели и емоционална интелигентност, Вие ще може да се радвате впоследствие дългосрочно на:

Z

Добри взаимоотношения

Z

Емоционална зрялост

Z

Здраве

Z

Жизнена устойчивост

Z

Лично и професионално благополучие

Z

Успешна професионална реализация

В сесиите на програмата използвам много техники от различни психологически методи за диагностика и развитие, коучинг подходи и менторство.

Ще се радвам да създадем красив архитектурен модел на живота ви за постигане на жизнена устойчивост!

Запишете се за първа сесия с мен още днес!

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com