21.04.2022 - гр. Пловдив

„Кого да управляваме – времето или емоциите си?“

Обучение

„Кого да управляваме – времето или емоциите си?“
гр. Пловдив

 

Дата на провеждане: 21 Април 2022 г.

Място на провеждане: гр. Пловдив

Продължителност: 10:00 – 16:00 ч.

Често установяваме, че не ни стига времето. А знаем, че умението да се управлява времето и да се планират и приоритизират задачите е ключово за този, който иска да поддържа високи нива на лична ефективност в работата. В действителност „Кого да управляваме“ е важният въпрос, на който ще търсим отговор в обучението.

Всеки един от нас има много на брой задачи, по които трябва или иска да работи, за да постигне целите си, развие потенциала и кариерата си или разшири бизнеса си. Обучението има за цел да въведе участниците в темата за парадокса на времето и да им помогне ефективно да го управляват, да осъзнаят собствения стил на работа и мястото му в структурата „време и работа“, да локализира причините за неефикасността на работата, да изгради усет за „изяждащите времето“ – фактори (в ежедневието, в личния и професионалния живот), както и да оцени задачите и да постави приоритети. В обучението се акцентира и на силната връзка между ресурсите – емоции и време, и начина, по който съзнателно ги управляваме.

В различните сесии на еднодневното обучение са включени теми за запознаване с подходите при управление на времето, техники и интерактивни методи за ефективно делегиране, за умение да се планира и приоритизира в личен и професионален живот, както и методи за управление на емоции.

След обучението, участниците:

Z

Ще са изследвали и опознаят своя личностен профил за управление на времето;

Z

Ще са изградили умения да възприемат и използват времето си като ресурс, необходим за бизнеса, професията и личния си живот;

Z

Ще познават повече своите емоции и ще знаят тези фактори, които „изяждат“ или „вдъхновяват“ управление на времето им;

Z

Ще познават по-добре вярванията и убежденията си, свързани с управление на времето и емоциите им;

Z

Ще познават причините да отлагат или да се мотивират;

Z

Ще са усвоили много техники за ефективно управление на времето и емоциите, съобразени с тяхната личност.

За да се регистрирате за участие в обучението е необходимо да натиснете бутона Регистрирай се“ и попълните регистрационната форма. 

Моля да попълните точен имейл адрес, за да потвърдим регистрацията.

Напомняме, че Вашето място е резервирано за 5 /пет/ дневен срок от датата на регистрация и правото на участие възниква след заплащане на таксата по банков път. След този срок мястото Ви няма да бъде запазено. Групата е до 12 участника.

За групово обучение поискайте оферта на имейл: contact@drantoninakardasheva.com

Цена: 280 лева за участник

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Events

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com