27.10.2022 - гр. София

Дизайн на емоции и мисловни нагласи при вземане на решение

Мастър клас
Дизайн на емоции и мисловни нагласи при вземане на решение

 

 

Дата на провеждане: 27 Октомври 2022 г.

Място на провеждане: гр. София, ул. Цар Асен 29

Продължителност: 10:00 – 14:00 ч.

Дизайн на мислене и мисловните нагласи е широкоспектърна методология и радикален подход към иновации, който поставя в центъра си опита и преживяването (human-centered design). Това е структуриран процес за генериране на иновативни решения със свои принципи и инструменти. Този процес е свързан с разбиране на начините на фиксирано и развиващо се мислене, със систематично анализиране на проблеми и използване на подходяща мисловна нагласа, за да се разбира по-добре света на другите, проблемите в професионалната сфера, трудностите във взаимоотношенията.
В този мастър клас ще разгледаме и емоциите, които съпътстват процесите на мислене и вземане на решения. Дизайнът на емоции и мисловните нагласи като процес е особено подходящ при решаване на конфликти, решения за житейска промяна, избор на кариера или партньор, както и изграждане на устойчива адаптация към промени.
Дизайнът на емоции и мисловни нагласи дава увереност на всеки човек, че знае и използва правилно емоционалния си и аналитичен потенциал за вземане на решения за жизнено важни цели.
По време на мастър класа участниците ще изяснят силата на влияние и ефекта на мисливните си нагласи и емоции върху процеси и хора;
Ще проследят връзката между мислене – емоции – решения – поведение;
Ще си изяснят как функционира мозъка и какви са мисловните деформации и когнитивни пристрастия при вземането на решения в живота им – личен и професионален;
Ще изградят алгоритъм за дизайн на своите емоции и мисловни нагласи при избори за вземане на решения;
Ще се запознаят с динамиката на собствените си мисли, емоции и индивидуално поведение – структура, формиране на поведенчески реакции и избори.

На този мастър клас участниците: 

Z

Участниците ще са информирани за същността на своите мисловни модели, емоции, нагласи и процеси на регулация;

Z

Ще подобрят уменията си за избор на мисловни нагласи и емоции при вземане на решения;

Z

Ще знаят техники за изграждане на дизайн на мислене и емоции, с цел промяна на убежденията;

Z

Ще са повишили осъзнатостта си как да използвата или променят мисловната си нагласа и регулират емоциите си.

За да се регистрирате за участие в обучението е необходимо да натиснете бутона Регистрирай се“ и попълните регистрационната форма. 

Моля да попълните точен имейл адрес, за да потвърдим регистрацията.

Напомняме, че Вашето място е резервирано за 5 /пет/ дневен срок от датата на регистрация и правото на участие възниква след заплащане на таксата по банков път. След този срок мястото Ви няма да бъде запазено. Групата е до 12 участника.

За по-големи групи поискайте оферта на имейл: contact@drantoninakardasheva.com

Цена: 180 лева без ДДС  за участник

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Events

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com